Bezpečnostné značenie skiel metódou leptania je efektívnou prevenciou pred krádežou vozidla

Experti na bezpečnostnú techniku upozorňujú, že značnú časť odcudzených vozidiel zlodeji rozmontujú a predajú na čiernom trhu ako súčiastky. Proti tomu sa môžete efektívne brániť, ak si jednotlivé súčiastky auta dáte označiť takou metódou, ktorá sa nedá odstrániť, respektíve si jeho odstránenie vyžaduje veľkú námahu a nemalé finančné výdavky.

Podľa medzinárodných štatistických údajov vozidlá označené touto neodstrániteľnou metódou poskytujú až o 99% väčšiu istotu, že Vaše vozidlo nebude odcudzené, profesionálni zlodeji áut by predsa nepodstúpili riziko predajom označených súčiastok a reálnu možnosť vypátrania.

Prednosti PermanentVIN

Ako funguje PermanentVIN?

Systémom Permanent VIN vyznačíme metódou leptania číslo podvozku vozidla do každého skla. Leptanie neznamená jednoduché povrchové značenie, ale hlboké chemické leptanie, ktoré sa dá odstrániť iba celkovým poškodením povrchu! Pri značení skla s PermanentVIN nevznikajú súvislé povrchové priehlbiny ako pri iných metódach a výsledok je diskrétnejší. Značenia sú len 6mm vysoké a 11 cm dlhé. Označenia na skle majú matnú farbu.

PermanentVIN Vám ponúka možnosť označiť aj vnútorné časti karosérie za príplatok 77eur. Takto sú označené všetky hlavné časti motorového vozidla, čo predstavuje až 24 značení. Na lakovaných častiach karosérie preniknú identifikačné znaky cez krycí lak, cez vrstvu farby a podkladovú farbu, ale karosériu vášho vozidla nepoškodia. Na karosérii sa dá označenie vidieť iba pod UV žiarením s UV lampou. Keďže sa tieto značenia nachádzajú na povrchu vnútorných častí, vôbec nepôsobia rušivo.

Jedinečná záruka

Pri každodennom používaní sa jednotlivé časti Vášho vozidla môžu poškodiť. Predné sklo sa môže poškodiť kameňom alebo po menšej nehode a Vy budete musieť niektoré časti karosérie vymeniť. Ak si však vyberiete bezpečnostné značenie PermanentVIN, zaručujeme Vám jedinečnú záruku na bezplatné opätovné označenie maximálne 3 dielcov! Prosíme Vás, aby ste si uschovali záručnú kartu a 3 náhradné šablóny, ktoré obdržíte po označení Vášho auta!

Poleptaním VIN kódu metódou PermanentVIN na sklá výrazne znížite riziko odcudzenia Vášho vozidla.

OBJEDNAŤ